ساختار حقوقی

موسسه عمره سعادت با تشکیل هیئت امنا به ریاست رئیس سازمان حج و زیارت وبه شرح زیر تاسیس گردیده است و تعداد آن به شرح ذیل می باشد :

برای هر یک از شرکتهای تابعه

۱) اعضاء هیئت امناء ۳نفر

۲) اعضاء هیئت مدیره ۳نفر

اعضاء هیئت امناء موسسه ۷نفر

اعضاء هیئت مدیره موسسه ۵نفر ، بازرس اصلی ، بازرس علی البدل و حسابرس قانونی جمعاً  ۸نفر می شود .

 موسسه فرهنگی عمره سعادت به منظور انجام خدمات و عقد قرارداد با شرکتهای سعودی اقدام به تاسیس ۷ شرکت فرعی به نام‌های زیر جهت انجام بخشی از قرارداد زائرین متناسب با امکانات شرکت‌های طرف سعودی نموده است که به شرح زیر می باشد:

  • شرکت صراط نور
  • شرکت طریق الهدی
  • شرکت  میثاق نور
  • شرکت طلیعه فلق
  • شرکت وادی مقدس
  • شرکت معراج قدسیان
  • شرکت معراج عارفین
  • شرکت میثاق وادی عرفان